Varování

Tropica - substráty, hnojiva

SUBSTRÁT PRO ROSTLINY

Vlastnosti
SUBSTRÁT PRO ROSTLINY zajišťuje dlouhodobou výživu  pro akvarijní rostliny.  Živiny se z něj pomalu uvolňují ke kořenům, což přispívá  k  bujnému růstu a zdravému vzhledu rostlin. SUBSTRÁT PRO ROSTLINY  je směsí jílu a rašeliníku, při zakládání akvária se klade na jeho dno pod vrstvu  štěrku. Vysoká sorbční schopnost rašeliníku a jílovitých částic zabraňuje nežádoucímu uvolňování živin do vodního sloupce a tím omezuje riziko výskytu řas.

Použití
SUBSTRÁT PRO ROSTLINY  se při zakládání akvária pokládá ve vrstvě o síle 1 cm na dno akvária.  V níže uvedé tabulce uvádíme doporučené množství  SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY v  závislosti na velikosti akvária.

Objem akvária v litrech Hloubka x šířka v cm Dopororučené množsví substrátu
63 30 x 60 1,80
85 35 x 70 2,45
128 40 x 80 3,20
180 40 x 100 4,00
250 50 x 100 5,00
325 50 x 130 6,50
530 55 x 160 8,80
720 60 x 200 12,00
900 75 x 200

15,00

Na substrát se pak klade vrstva štěrku(Gravel) o minimální výšce 3-4 cm, která působí jako bariéra mezi  SUBSTRÁTEM  PRO ROSTLINY a vodním sloupcem. Rostliny se do štěrku sází obvyklým zbůsobem, rostlina v substrátu rychle vytvoří nové kořeny. Při sázení je nutno dbát na to, aby se neporušila vrstva substrátu a předešlo se tak uvolnění částeček jílu a rašeliníku do vodního sloupce.
01-A
Při odstraňování rostlin z akvária je nejlépe odříznout rostlinu na úrovni kořenového krčku. Tím se zabrání uvolnění substrátu do vodního sloupce. Kořeny rostlin se ve dně brzy rozloží, tím získané živiny ještě poslouží jako výživa pro ostatní rostliny v nádrži.

Výsledky pokusů
Vliv SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY byl sledován na celé řadě akvarijních rostlin s rozdílným růstovým habitem a zbarvením listů. Výsledky jsou vynikající. Ve srovnání s čistým štěrkem(akvarijním pískem)  vykazovaly všechny rostliny při použití SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY významné zlepšení růstu.
02-A
Osa Y – relativní růst - 20% zlepšení růstu
Zelený sloupec …...s AquaCare
Modrý sloupec  ….. bez AquaCare

Dále byl sledován vliv SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY na pH vody a na hodnoty uhličitanové tvrdosti (dKH). Bylo zjištěno, že přídavek SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY nijak neovlivňuje pH ani  uhličitanovou tvrdost. Můžeme prohlásit, že SUBSTRÁT PRO ROSTLINY nijak neovlivňuje chemismus akvarijní vody.
02-B
SUBSTRÁT PRO ROSTLINY podporuje  bujný růst rostlin
Tento pozitivní vliv na růst byl prokázán u všech akvarijních rostlin, u kterých bych vliv SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY  testován.

SUBSTRÁT PRO ROSTLINY podporuje růst a vývoj kořenového systému. Díky tomu se zvyšuje příjem absorpce živin ze dna a aktivizuje činnost mikroflóry dna, z čehož profituje  viditelná část rostliny.

Rychlejší růst rostlin minimalizuje výskyt problémů s řasami
Rychlejší růst rostlin jde ruku v ruce s vyšším příjmem živin. Živiny jsou přijímány jak z akvarijního dna, tak z vodního sloupce. Tím se zmenšuje množství živin dostupných pro růst řas.

SUBSTRÁT PRO ROSTLINY nemá negativní vliv na chemismus vody
Opakovaná měření prokazují, že přídavek  SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY nemění pH vody ani uhličitanovou tvrdost.

SUBSTRÁT PRO ROSTLINY se podílí na  zdravé dynamice procesu výživy rostlin v nádrži
Velmi významná je  schopnost  SUBSTRÁTU PRO ROSTLINY vázat živiny a uvolňovat je dle potřeb rostlin, čímž  je minimalizováno nežádoucí uvolňování živin do vodního sloupce. Na dosažení tohoto cíle se synergicky podílí i  bujnější růst rostlin.


ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY

Vlastnosti
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY zásobují  akvarijní rostliny po dlouhou dobu všemi potřebnými živinami pro jejich zdravý a bujný růst. Uvolňování živin nepředbíhá jejich příjmu rostlinami, živiny se tak pohybují v uzavřeném cyklu mezi tobolkami a kořeny rostlin. Bujný růst rostlin díky ROSTLINNÉ VÝŽIVĚ – TOBOLKÁM přispívá rovněž k odčerpávání živin z vodního sloupce. Tím se snižuje riziko nežádoucího výskytu řas.

Použití
V závislosti na velikosti rostliny a očekávaných nárocích na výživu se 1-3 tobolky umísťují ke kořenům rostlin, minimálně 4 cm pod povrch štěrku. Všechny jamky se musí pečlivě zasypat pískem a štěrkem (GRAVEL).
03-A
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY se hodí zejména pro stonkové a větší růžicovité rostliny (jako například druhy rodu Echinodorus). K velkým a rychle rostoucím rostlinám se umisťují až 3 tobolky, pro menší rostliny se doporučují 1-2 tobolky (viz tabulka). Při bohatém osázení nádrže je možno na plochu 5 x 5 cm počítat s jednou tobolkou.  Aplikaci tobolek  opakujte  v intervalu 6-12 měsíců. Je dobré mít na paměti, že tobolky obsahují dusík a fosfor. Proto je důležité, aby rostliny byly již v době aplikace tobolek v dobré kondici a v aktivním růstu. V případě pochybností o dávkování, je dobré zkusit aplikaci jedné tobolky a dávku eventuelně upravit podle reakce rostliny.
03-B
Výsledky pokusů
Vliv ROSTLINNÉ VÝŽIVY – TOBOLEK byl testován na celé řadě akvarijních rostlin s různým habitem růstu. V pokusu byly srovnávány nádrže, ve kterých rostliny rostly v čistém štěrku s nádržemi,  ve kterých bylo použita ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY.  Růstová odezva Všech   druhů rostliny na aplikaci ROSTLINNÉ VÝŽIVY – TOBOLEK byla byla ve srovnání s rostlinami z čistého štěrku velmi pozitivní.
04-all
Uvolňování živin z tobolek bylo zaznamenáváno vždy v týdenních intervalech.  Ukázalo se, že uvolňování živin  v závislosti na čase je  konstantní. Souběžné sledování růstu rostlin potvrdilo, že hnojivo v tobolkách má pozitivní vliv na růst rostlin. Nebyl pozorován žádný negativní vliv koncentrovaného hnojiva na kořenovou soustavu. Jediný rostlinný druh, u kterého nebylo dosaženo zlepšení růstu, byl Hemianthus micranthenoides.  To je způsobeno tím, že tento druh přijímá živiny pouze listy z vodního sloupce a nikoliv kořeny ze dna.   


Výhody produktu
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY podporuje  bujný růst rostlin
Výsledky pokusů potvrdily, že jak stonkové, tak růžicovité druhy rostlin vykazují při aplikaci tobolek zvýšené tempo růstu ve srovnání s rostlinami, které byly pěstovány v čistém štěrku.

Více energie pro vývoj viditelných částí rostlin
Nebyly pozorovány žádné známky poškození kořenové soustavy koncentrovaným hnojivem v tobolkách.  Snadno dostupný přísun  živin umožňuje rostlinám to, že mohou méně investovat do rozvoje kořenové soustavy  a ušetřené živiny aenergii věnovat na vývoj stonků a listů.

Rychlejší růst rostlin minimalizuje výskyt problémů s řasami
Tobolky s hnojivem podporují rychlejší a stabilní růst rostlin. Rychlejší růst rostlin jde ruku v ruce s vyšším příjmem živin. Živiny jsou přijímány jak z tobolek, tak z vodního sloupce. Tím se zmenšuje množství živin dostupných pro růst řas.

ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY poskytuje stálý přísun živin
Nepřetržitá měření v akváriích ukazují, že hladina živin uvolňovaných z tobolek je ustálená. Hnojivo v tobolkách je tedy jednoduchý a bezpečný způsob dávkování rostlinné výživy v akváriích bez nebezpečí nežádoucího výskytu řas.

Zdravá dynamika procesu výživy rostlin v nádrži
Koncentrované živiny jsou z tobolek uvolňovány postupně, ale dlouhodobě a  v uzavřeném cyklu. Živiny jsou uvolňovány pomalu podle potřeb rostlin, čímž  je minimalizována nežádoucí eutrofizace vodního sloupce a s tím spojený výskyt řas. Na dosažení tohoto cíle se  synergicky podílí i  bujnější růst rostlin.


ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ

Vlastnosti
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ obsahuje nejdůležitější živiny pro zdravý a bujný růst akvarijních  rostlin. ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ však neobsahuje dusík (N) ani fosfor (P). V bohatě zarybněných  nádržích je obvykle těchto živin dostatek až nadbytek, protože vznikají rozkladem rybích exkrementů a zbytků krmiva.
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ tedy dodává pro rostliny ty živiny, které se v běžných nádržích velmi rychle vyčerpají a které rostliny přijímají velmi ochotně přes listy. ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ se tedy doporučuje pro nádrže s  malým počtem rostlin a relativně velkým počtem ryb.  
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ se dříve prodávala pod obchodní značkou „Tropica Mastergrow“

Použití
ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ se přidává každý týden při  výměně vody. Doporučujeme používat 5 ml týdně na každých 50 l vody, toto dávkování je možno eventuelně upravit podle požadavků rostlin.
Tak například světle zelené listy často svědčí o nedostatku výživy, mohou však být též způsobeny špatným růstem, způsobeným jiným biogenním faktorem.  Na následujícím obrázku vidíme typický příklad nedostatku stopových prvků.  Pravidelné dávkování ROSTLINNÉ VÝŽIVY – TEKUTÉ může pomoci obnovit zdravě zelenou bařrvu listů. Je však důležité si uvědomit, že ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ je pouze hnojivem a nikoliv léčivem pro umírající rostliny. TEXT V OBRÁZKU:  Příklad akvária, kde rostliny trpí nedostatkem stopových prvků. Jeho typickým příznakem je světlá barva listů v horních partiích rostlin.
Doporučuje se minimálně jednou za 2 týdny 25% výměna vody v nádrži. Pokud se i přesto objeví nežádoucí výskyt řas, doporučujeme zvýšit frekvenci výměny vody až o 50 % a pro výsadbu použít rychle rostoucídruhy  akvarijních rostlin jako jsou Hygrophila, Vallisneria či Egeria.  Další otázky ohledně použití a dávkování hnojiva jsou zodpovězeny na našich webových stránkách (www.tropica.com).
Výhody produktu

ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ je vhodná pro všechny akvária

ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ je vhodná zejména pro bohatě zarybněné nádrže, kde hlavním výživovým problémem je nedostatek stopových prvků. Ty rostliny velmi ochotně přijímají přes listy.

ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ podporuje zdravý vzhled rostlin

Toto hnojivo napomáhá zdravému a bujnému růstu akvarijních rostlin. Urychlený růst rostlin napomáhá odčerpávání dusíku a fosforu, vzniklých při rozkladu rybích exktementů a zbytků krmiva, a tím přispívá k rovnováze mezi rostlinami a řasami v nádrži.


ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ

Vlastnosti
ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ obsahuje nejdůležitější živiny pro zdravý a bujný růst akvarijních  rostlin, včetně dusíku (N) a fosforu (P). Toto hnojivo je vhodné pro nádrže, kde je mnoho rostlin a relativně málo ryb a  kde rostliny mohou trpět nedostatkem dusíku a fosforu. Těchto makroprvků je v běžně zarybněných nádržích dostatek, protože vznikají rozkladem rybích exkrementů a zbytků krmiva.  
ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ obsahuje N a P i ostatní makro– i mikroprvky v optimálním skladbě a chemické formě pro snadný příjem rostlinami a jejich bujný růst. Toto hnojivo bylo speciálně vyvinuto pro ty rostliny, které přijímají živiny ochotně přes listy, což jsou hlavně nízké, kompaktní rostliny v popředí nádrže. To však neznamená, že  by i velké stonkové rostliny či rostliny s růžicovitým habitem na použití tohoto hnojiva pozitivně nezareagovaly.

Použití
ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ se přidává každý týden při  výměně vody. Doporučujeme používat 5 ml týdně na každých 50 l vody, toto dávkování je třeba  upravit podle požadavků rostlin.
ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ obsahuje kromě stopových prvků i všechny nezbytné makroprvky. Toho hnojivo je zvláště vhodné v situacích, kde rostliny vykazují deficience makroprvků. Je však  důležité upozornit, že v případě výskytu řas, podpoří toto hnojivo i jejich růst.
ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ obsahuje N a P. Dávkování tohoto hnojiva musí tedy odpovídat jejich příjmu rostlinami, aby se zabránilo jejich nadbytku ve vodním sloupci a s tím spojenému nežádoucímu růstu řas. Při zaznamenání prvních známek výskytu řas je potřeba dávkování hnojiva snížit o 50 % a současně o 50% zvýšit frekvenci výměnu vody.

Výsledky pokusů
Vliv obsahu dusíku a fosforu v ROSTLINNÉ VÝŽIVĚ + TEKUTÉ byl porovnáván s hnojením ROSTLINNOU VÝŽIVOU – TEKUTOU (bez N a P) na celé řadě rostlinných druhů s rozdílným růstovým habitem. Všechny rostlinné druhy reagovaly pozitivně na přídavek dusíku a fosforu ve srovnání s kontrolními rostlinami, které byly hnojeny hnojivem bez N a P.
06-A
Výhody produktu

ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ je hnojivo pro zkušeného pěstitele akvarijních rostlin

ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ byla vyvinuta pro akvaristy, kteří mají ve svých nádržích velké množství rostlin a relativně málo ryb a chtějí svým rostlinám umožnit zdravý a bujný růst. ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ obsahuje všechny nezbytné živiny pro akvarijní rostliny, zejména však pro ty druhy, které dávají přednost příjmu živin z vodního sloupce přes listy.

Správné použití ROSTLINNÉ VÝŽIVY + TEKUTÉ  podporuje zdravou dynamiku procesu výživy rostlin v nádrži

V případě správného dávkování přispívá toto hnojivo ke zdravému a bujnému růstu akvarijních rostlin. Výsledkem rychlého růstu rostlin je velmi rychlé odčerpávání živin  z vodního sloupce, což pomáhá potlačovat růst řas na minimum.


Z pouště do oázy!

Jednoduché akvárium s pískem, světlem a vodou z kohoutku  lze z  pohledu akvarijních rostlin přirovnat k poušti.  Lepší osvětlení podporuje růst rostlin. Avšak světlo samotné nestačí. V akváriu s rybkami je přísun  makroprvků, zejména dusíku  a fosforu zajištěn rozkladem rybích exkrementů  a zbytků potravy. Tyto živiny však nejsou vše, co rostliny potřebují pro zdravý a bujný růst. Produkty řady AquaCare od firmy Tropica byly vyvinuty za účelem poskytnutí výživy pro akvarijní rostliny bez nebezpečí nežádoucího výskytu řas.

Kdy bych měl použít produkty řady Aquacare?
Jak SUBSTRÁT PRO ROSTLINY, tak ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TOBOLKY  jsou produkty, které poskytují výživu rostlin přes jejich kořeny. Uvolňování živin do vodního sloupce a s tím spojené nebezpečí nežádoucího výskytu řas je minimální. Tekutá hnojiva je nutno používat již se zvýšenou opatrností. Doporučujeme, aby se ROSTLINNÁ VÝŽIVA + TEKUTÁ používala pouze v nádržích s velkým počtem rostlin a relativně malým počtem ryb. ROSTLINNÁ VÝŽIVA – TEKUTÁ se může používat i nádržích s vyšší rybí obsádkou.
7-A

Vlastnosti produktové řady AquaCare

Řada výrobků AquaCare od firmy Tropica je sérií hnojiv vyvinutých na základě 35 leté praxe s produkcí a vývojem akvarijních rostlin za přispění zkušeností od renomovaných akvaristů. Hnojiva byla vědecky vyvinuta s cílem zabezpečit zdravý a bujný růst rostlin po celý jejich život.

Společným rysem všech produktů je zajištění výživy akvarijních rostlin bez podpoření růstu řas. Hnojiva z produktové řady AquaCare od firmy Tropica zrychlují růst akvarijních rostlin a napomáhají tak odčerpávání nežádoucích živin z vodního sloupce, čímž  se předchází nežádoucímu výskytu řas. S hnojivy od firmy Tropica se budete moci kochat pohledem na nádrž bohatě zarostlou  zdravými rostlinami.
S dalšími informacemi o vlastnostech produktů řady AquaCare, o jejich použití a s výsledky pokusů je možno se seznámit na webových stránkách www.tropica.com