Varování

Typy a triky při sázení a péči o rostliny

A - Stonkovité (Hygrophilla, Alternanthera, Nesaea)
Šetrně odstraňte košíček s minerální vatou. Sázejte stonky s odstupem a zasazujte kořínky do dna nádrže. Rostlině neškodí odstřihnutí spodní části kořínků, aby se daly snáze sázet do dna.

B - Stonkovité (Cabomba, Egeria)
Svazky. Odstraňte spodní lístky a až po lístky vsaďte do substrátu. Sázejte stonky v odstupech. Přerostlé vrchní výhonky můžete odstřihnout a sázet do substrátu.

C - Hlízovité (Aponogeton, Nymphaea)
Odstraňte košíky a vatu a zakryjte hlízu vrstvou substrátu. Výhonky by měly být nade dnem. Odstraňte veškeré poškozené či uhnilé lístky před sadbou. Při zastřihávání odstraňte kompletní listy. Hlízky mohou přežít 2-4 měsíce, při skladování ve vlhkém(navlhčeném) a chladném prostředí.

D - Oddenkové (Anubias, Microsorium)
Odstraňte košíky a vatu z kořínků. Oddenky by neměly být úplně zaryty substrátem, jinak uhnijí.
Rostliny mohou být také přichyceny na kořeny, kameny nebo jinou dekoraci v akváriu. Rostlina snáší zastříhnutí oddenků.

E - Růžicovité (Echinodorus)
Odstraňte košíky a vatu z kořínků. Odstraňte okrajové lístky, jelikož pod vodou stejně odumřou. Rostlině téměř okamžitě vyrazí nové lístky již adaptované na podmínky vody ve vaší nádrži. Zkraťte kořínky a rostliny sázejte je co nejdále od sebe. Lístky odstraňujeme kompletně.

F - Růžicovité (Cryptocoryne)
Odstraňte košíky a vatu z kořínků. Sázejte jednotlivé rostliny v rozestupech. Odstraňujte kompletní listy.

G - Stolony (Glossostigma, Hemianthus)
Sundejte košík a odřízněte vatu, tak aby zůstala vrstva cca 1 cm s rostlinou. Vata je využita jako opora při ukotvení rostliny. Košík obsahuje mnoho rostlinek, které je možno rozsadit do několika skupin (typické je po 4-8 kusech). Zastřiháváme nůžkami jako u trávníku.

H - Stolony (Marsilea, Eleocharis)
Sundejte košík a odřízněte vatu, tak aby zůstala vrstva cca 1 cm s rostlinou. Vata je využita jako opora při ukotvení rostliny. Poté zastřihňete rostlinky do cca 1cm nad vatu. Velice rychle vyraší nové lístky adaptované na podmínky ve vaší nádrži. Košík obsahuje mnoho rostlinek, které je možno rozsadit do několika skupin (typické je po 4-8 usech). Zastřiháváme nůžkami.

I - Stolony (Vallisneria, Lilaeopsis)
Odstraňte košíky a vatu z kořínků. Sázejte jednotlivé rostliny v odstupech. Odstraňujete kompletní listy.

J - Plovoucí rostliny (Salvinia, Ceratophyllum)
Jednoduše položte rostliny na hladinu. Ceratophylum se dá také sázet na dno nádrže.

K - Mechy (Riccia, Monosolenium)
Mohou být použity i jako plovoucí rostliny nebo přichyceny ke kořenům a kamenům, kde tvoří polštářky nebo koberce. Opečováváme nůžkami nebo odstraňováním kusů rostlin.

L - Cibulkovité (Crinum)
Odstraňte košíky a vatu z kořínků a cibulky. Před sadbou odstraňte nevyhovující lupeny. Části cibulky musí vyčnívat nad povrch substrátu. Je-li nutno, odstraňujeme kompletní lístky.