Varování

Následující instrukce vám pomohou v co nejlepším možném využití značek a zkratek  katalogu Tropica.

FAMILY - Rodová skupina

ORIGIN - Země, kde je rostlina nejvíce rozšířena.
Tropica (PAN) : Rostlinu se vyskytuje kdekoli v tropickém pásmu
Cosmopolitan : Rostlinu se vyskytuje téměř ve všech částech světa
Cultivar : Rostlina která není k nalezení v přírodě a je produkována díky kultivaci či pěstování ve sklenících.
Rostliny označené "N" v kroužku jsou chráněny obchodní značkou a nesmějí být kultivovány, či množeny bez licence.

HEIGHT - Výška
Rozsah vzrůstu rostliny je brán v průměrné části po zhruba 2 měsících v akváriu za normálních růstových podmínek.
Značka + symbolizuje možnost vyššího vzrůstu rostliny za příznivých podmínek.

WIDTH - Šíře
Rozsah vzrůstu rostliny je brán v průměrné části po zhruba 2 měsících v akváriu za normálních růstových podmínek.
Značka + symbolizuje možnost vyššího vzrůstu rostliny za příznivých podmínek.

TEMPERATURE - Teplota
Když jsou ostatní podmínky vyhovující, rostlina bohatě roste v daném rozmezí teplot. Optimální teplota je někde uprostřed stupnice.
Při větší dodávce světla je hodně rostlin schopno růst i ve vyšších teplotách.
Rostliny označené maximální teplotou 28°C se mohou udržet a vzkvétat i v 35°C teplé vodě, jestliže je světelná intenzita dostatečně vysoká.

GH - Tvrdost vody
0-6 GH - měkká voda
7-13 GH - středně tvrdá voda
14-20 GH - tvrdá voda
20+ GH - velmi tvrdá voda

ph - Kyselost vody
5-6,5 - kyselá voda
6,5-7,5 - neutrální voda
7,5-9 - zásaditá voda

LIGHT - Požadavky na světlo
Tmavé kolečko označuje optimální osvětlení ve stupnici
velmi nízké - nízké - střední - vysoké - velmi vysoké
I další faktory ovlivňují nároky na světlo. Například, pokud rostlina roste samostatně nebo je zastíněna vyššími rostlinami. Užití zářivkového osvětlení a reflektorů má také specifický účinek.
Světlo by mělo být dodáváno 10-12 hodin denně.

GROWTH RATE - Růstové tempo
Tmavé kolečko označuje rychlost růstu rostliny ve stupnici
velmi pomalé - pomalé - střední - rychlé - velice rychlé

DEMANDS - Nároky
Tmavé kolečko označuje náročnost na podmínky pěstování ve stupnici
minimální - základní - zvýšené - složité - extrémní